วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การออกแบบ Graphical User interface

ออกแบบเพื่อผู้ใช้ทุกระดับ

สิ่งที่ใช้ทุกคนต้องการ คือ การเข้าถึงส่วนที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านระบบการนำทางที่สื่อความหมายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในแอพฯ หนึ่งควรจะรองรับผู้ใช้ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการคำนึงถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มอยู่เสมอ ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่ชี้แนะมือใหม่ และความรวดเร็วของผู้มีประสบการณ์ วิธ๊ที่ดีที่สุด คือ การหาเวลาพูดคุยกับพวกเขา รีบฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ใช้

กำหนดกลุ่มผู้ใช้ - เป้าหมาย
-  กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
-  นึกถึงผู้ใช้เป้าหมายหลายกลุ่ม
-  เรียนรู้ผู้ใช้
-  เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้
-  จำลองสถานการณ์
( What / Where / When / Who / How)

สร้างตัวอย่างจากผู้ใช้
-  ผู้ใช้คนแรก
-  ผู้ใช้คนที่สอง
-  สร้างสถานการณ์

สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจาก Application
-  ข้อมูลและการใช้งานที่เป็นประโยชน์
-  ข่าว
-  การตอบสนองต่อผู้ใช้
-  ความบันเทิง
-  ของฟรี

ข้อมูลหลักที่มีอยู่ใน Application
1. ข้อมูบเกี่ยวกับบริษัท ( About Us )
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ( Contents, Information)
3. ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่อมวลชน ( News, Update...)
4. คำถามยอดนิยม ( FQA)
5. ข้อมูลในการติดต่อ (Contact Us)

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ
-  Adobe Photoshop
-  Adobe Illustrator

หน้าแรกของ Appllication
-  ไอคอน Application บนหน้าจอ Home screen
-   หน้า Loading - Splash

ภาพประกอบ
-  ความเหมาะสมของภาพกับเนื่้อหา
-  ขนาดของไฟล์
-  ลิขสิทธิ์ภาพ

ไฟล์ที่ใช้บน Application
-  .JPG    ปรับจำนวนสีได้หลายขนาด ไม่มีพื้นที่เจาะทะลุพื้นหลัง
-  .PNG   ขอบภาพโปร่งใส เจาะทะลุพื้นหลังได้ คมชัด
-  .SVG   สามารถย่อ ขยายภาพบน application ได้
ภาพไม่แตกเจาะทะลุพื้นหลังได้ คมชัด ความละเอียดเป็นแบบ  vector แก้ไขภาพได้

Sketch
-  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นการออกแบบ
-  "ร่าง" (sketch) แบบของงาน ก่อนทำ "โครงร่าง" (wireframe)

Sketch - wireframe
-  ยึดหลักการออกแบบจากข้อมูลภายใน Application

Final Project
-  Icon app : size 512x512 pixl 72 ppi
-  Splash page - หน้า Loading
-  Page 1
-  Page 2
-  Page 3
-  Page 4
-  iPhone 4s: 960 x 640 resolution 300 dpi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น